Image

Výkonný výbor SNA

(schválený na konferencii SNA 20.01.2019 v Ružomberku):

  • Gabriel Viňanský NK Zalužice

  • Marián Mihok ŠK Humenné

  • Ján Kilik NK Revúca

  • Štefan Dunaj NK Belá nad Cirochou

  • Miroslav Kováč NK Martin

  • Jozef Kostúrik NK Ružomberok

  • Martina Klisenbauerová

  • Ján Ďusko NK Dobrá Niva

  • Igor Hulín NO KAC Košice

Prezident - SNA

Gabriel Viňanský

Gabriel Viňanský
Gabriel Viňanský NK Zalužice gabriel.vinansky@gmail.com

SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ ASOCIÁCIA

Výkonný výbor SNA

Marián Mihok
Marián MihokŠK Humennémihok.m@stonline.sk
Miroslav Kováč
Miroslav KováčNK Martin
Ján Ďusko
Ján ĎuskoNK Dobrá Niva
Ján Kilik
Ján Kilik NK Revúcakilik.jan61@gmail.com
Jozef Kostúrik
Jozef KostúrikNK Ružomberok
Igor Hulín
Igor HulínNO KAC Košice
Štefan Dunaj
Štefan Dunaj NK Belá nad Cirochou
Martina Klisenbauerová
Martina KlisenbauerováNK DPMK

Kontrolná komisia

Jozef Hrubej
Jozef Hrubej NK Tornaľa
Jozef Panica
Jozef PanicaNK Sliač
Michal Šavrnoch
Michal ŠavrnochNK Ružomberok