Kontakt

Pozícia:
Prezident SNA: Mgr. Gabriel Viňanský, sekretár SNA: Mgr. Ján Reháček
Adresa:
SNA: sna@nohejbal-sk.sk , info@nohejbal-sk.sk
G. Viňanský: gabriel.vinansky@gmail.com
J. Reháček: sna@nohejbal-sk.sk
IČO : 30806887, DIČ: 2021778253
Bankové spojenie (štátny účet): VÚB Banka č.ú IBAN: SK75 0200 0000 00178646 8258
BIC: SUBASKBX
Registrácia: MV SR č. VVS/1-900/90-26-7 z 3.6.2016

Adresa / sídlo:
Junácka 6
Bratislava
Bratislava
SK-832 80
Slovakia
Mobilné číslo:
+421 905 462 372
Odoslať e-mail
(voliteľné)
Ďalšie informácie:

Sídlo SNA: Dom športu – administratívna budova . Dopravné spojenie elektri?kou ?. 2 z hlavnej stanice ŽSR, vystúpi? pri Polus City Center.