Oznam pre organizovanie - iné ligy

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nariaďuje nasledovné opatrenie:  

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Termín: od 10.03.2020 do 23.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/ 

Vyhláška : http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/

Rozhodnutie: Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf

Keďže jednotlivý zástupcovia líg posielajú oznam o zrušení príklad ( Prešovská nohejbalová liga je na 2 týždne prerušená.) v zmysle vyhlášky nakoľko to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem na ochranu verejného zdravia ľudí, sa rušia všeobecne všetky športové podujatia.