Previous Next

Slovenský pohár žiakov

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 
V Zalužiciach sa 10.marca uskutoční už 16. ročník Slov. pohára žiakov. Propozície podujatia ...

 P R O P O Z Í C I E

XVI. ročníka Slovenského pohára žiakov a žiačok na rok 2018 PROPOZCIE SP iakov 2018.pdf

Doterajší víťazi:

 

Ročník:

Rok:

Klub:

I.

2003

Zvolen A

II.

2004

CVČ TREND Detva

III.

2005

CVČ TREND Detva A

IV.

2006

NK Revúca A

V.

2007

NK´99 Trebišov A

VI.

2008

NK´99 Trebišov A

VII.

2009

NK´99 Trebišov A

VIII.

2010

KAC Jednota Košice

IX.

2011

NK Revúca

X.

2012

DPMK Košice

XI.

2013

UTM Trebišov A

XII.

2014

UTM Trebišov A

XIII.

2015

UTM Trebišov A

XIV.

2016

UTM Trebišov A

XV.

2017

NK Revúca

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

A. Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel nohejbalu platných od 1.1.2018, Hracieho poriadku nohejbalu platného od 1.2.2018 a týchto propozícií. 

B. Vedúci súťaže: Gabriel Viňanský, 072 34 Zalužice 401 Mobil.: 0904 435 321

C. Usporiadateľ: NK Zalužice

Miesto konania: telocvičňa ZŠsMŠ Zalužice

D. Termín: 10.3.2018 (sobota) od 08,30 hod.

E. Prezentácia: V deň konania v čase od 08 00 - 08 20 hod

F. Náležitosti: Súpiska družstva potvrdená príslušným klubom. V prípade, že klub nie je členom SNA (alebo nemá zaplatené členské pre rok 2018) je poplatok za štart v súťaži 15.- €/družstvo! Na základe rozhodnutia VV SNA zo dňa 6.1.2015 neregistrovaní hráči nemôžu byť zároveň členmi inej národnej nohejbalovej asociácie.

G. Prihlášky: Potvrdiť účasť do 05.03.2018 telefonicky alebo e-mailom vedúcemu súťaže.

H. Hospodárske náležitosti: Zúčastnené družstvá štartujú na vlastné náklady.

2. Technické ustanovenia

A. Rozhodcovia: zabezpečí usporiadateľ

B. Hrací systém: rozhodne vedúci súťaže na základe počtu prihlásených družstiev. Zúčastne-né družstvá budú rozdelené do výkonnostných skupín podľa minuloročných výsledkov SP v Revúcej nasledovne:

1. výkonnostná skupina Revúca A,Revúca B

2. výkonnostná skupina ÚTM Trebišov, Zalužice

3. výkonnostná skupina ďalšie prihlásené družstvá

Pred začiatkom podujatia sa podľa počtu prihlásených družstiev vyžrebujú skupiny. V skupi-nách sa hrá systémom „každý s každým“. Stretnutie pozostáva zo zápasov trojíc a dvojíc. Začína sa zápasom trojíc (1 set – na tri dopady). Nasleduje zápas dvojíc (1 set – tri dopady) a potom zápas trojíc (1 set – tri dopady). Ak je stav 3:0, tak stretnutie sa končí. Ak je stav 2:1 (1:2), tak stretnutie pokračuje zápasom dvojíc – tiež na tri dopady! Po štyroch odohraných setoch môže byť aj remíza 2:2. Minimálny počet hráčov družstva – 3.

Poradie zápasov v skupinách: 1 - 4, 2 - 3, 1 - 3, 2 - 4, 3 - 4, 1 - 2 alebo

1-5, 2-4, 3-5, 1-4, 2-3, 4-5, 1-3, 2-5, 3-4, 1-2

O poradí v skupinách rozhoduje: a, počet bodov, b, vzájomné stretnutie, c, rozdiel lôpt zo vzájomného stretnutia, d, rozdiel lôpt z celej tabuľky, e, žreb. O.

V prípade sedem a viac prihlásených družstiev sa hrá v dvoch skupinách. Prvé dve družstvá z každej skupiny postupujú do semifinále. Poradie zápasov v semifinále je nasledovné:

1A - 2B, 1B - 2A

Porazené družstvá zo semifinále sa stretnú v zápase o 3. miesto. Víťazné družstvá zo semifinále zohrajú stretnutie o víťaza SP pre rok 2018.

D. Športovo - technická komisia: Určí pred začiatkom turnaja vedúci súťaže. 

E. Upozornenie – zdrav. stav: Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú v súťažiach SNA na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SNA a ani organizátor nezodpovedá za škody spôsobené počas súťaže a ani za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží. 

VV SNA