Pozvánka na XV.MM-SR v nohejbale, Dobrá Niva 29.6.2019

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 
poprosil by som družstvá aby sa prihlasovali na MM-SR pomaly sa nám to blíži
- zatiaľ (9) - Climax Vsetín, juniori SR...

pdf.pngPozvnka na XV.MM-SR v nohejbale Dobr Niva 29.6.2019.pdf