ZNL preloženie kola + ....2% pre NK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 
v mene OV ZNL oznamujem zmenu termínu ZNL:
zmena- 8.kolo (15.2.zrušené) a presunuté na (21.3.)  
v tom istom poradí ako malo byť pôvodne
keďže podľa propozícií keď požiadajú 2 a viac družstiev o preloženie /je súhlas minimálne 3(z 5)členov OV ZNL/tak sa kolo prekladá

!?! 15.2. MTL 8 kolo
presun na 21.3.
  !!!       2 3   6 2   3 6   4 5   5 4     !?!
  22.2.                                                    
!?! 29.2.   7 kolo         akt.   6 1   5 3   1 6   6 5   1 3     !?!
                                               
  7.3.   9 kolo             1 2   5 1   2 5   1 4   4 2      
  14.3. MTL                                          
!?! 21.3.   8 kolo             2 3   6 2   3 6   4 5   5 4     !?!
 
***
ak ešte niekto nie ste rozhodnutí kde dáte svoje 2% z daní /v prílohe tlačivo/ resp. tu sú údaje na to potrebné a možnosť na ich poukázanie...

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): NOHEJBALOVÝ KLUB DOBRÁ NIVA
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 37950754
Sídlo: 96261 Dobrá Niva , Školská 3    
--
pekný deň praje

Ján Kristeľ