Previous Next

Informácie o členstve v SNA

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Prečo sa stať členom SNA? V skratke sa to dá zhrnúť takto – môžete ušetriť na nohejbalovom vybavení a štartovnom v súťažiach, zapojiť sa do technických i športových aspektov nohejbalového života, meniť a zlepšovať to, čo považujete za potrebné. A hlavne prispieť k tomu, aby sa slovenský nohejbal ďalej rozvíjal a aby sa jeho úspechom a tradícii dostalo náležitého spoločenského uznania. Niektoré konkrétne výhody členstva v SNA si môžete pozrieť v ... pdf

 pdf.pngInformcie o členstve v SNA-1.pdf