Previous Next

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
"Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie, vážení priatelia nohejbalu. Ústredný krízový štáb v utorok 21.4.2020 schválil prvú fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia
COVID-19 a od stredy 22. apríla vláda pristúpila k čiastočnému uvoľneniu prísnych protiepidemiologických
opatrení. Slovenská nohejbalová asociácia doporučuje pre
všetkých hráčov riadiť sa pravidlami a dodržiavať opatrenia, ktoré nájdete v priloženej správe prezidenta SNA."

pdf.pngUsmernenie_SNA_COVID19.pdf 

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nariaďuje nasledovné opatrenie:  

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Termín: od 10.03.2020 do 23.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/ 

Vyhláška : http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/

Rozhodnutie: Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf

Previous Next

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
Na základe nariadenia ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, ktorý od 10. marca oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu sú nadchádzajúce podujatia (SP juniorov - 14.03. a prvé kolo SNL mužov skupina východ - 21.03.) odložené.
 
VV SNA

Ing. Štefan Dunaj
Previous Next

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Prečo sa stať členom SNA? V skratke sa to dá zhrnúť takto – môžete ušetriť na nohejbalovom vybavení a štartovnom v súťažiach, zapojiť sa do technických i športových aspektov nohejbalového života, meniť a zlepšovať to, čo považujete za potrebné. A hlavne prispieť k tomu, aby sa slovenský nohejbal ďalej rozvíjal a aby sa jeho úspechom a tradícii dostalo náležitého spoločenského uznania. Niektoré konkrétne výhody členstva v SNA si môžete pozrieť v ... pdf

 pdf.pngInformcie o členstve v SNA-1.pdf